In English and then Catalan:

Last week I was in Montreal for LangFest (formerly the North American Polyglot Symposium). This was my first visit to Canada and the multicultural city of Montreal was a great choice for the event.

IMG_7260
The old part of Montreal

The city is full of old, beautiful buildings and I had plenty of opportunities to practise my French. French is not one of my best languages so I have had lots of Skype lessons since January to improve my level.

The event lasted for two days at Concordia University and we also had social events in the evenings. On the first day, we opened the event with a presentation about the Origins of Language with Simon Ager. We also had a presentation by Canadian hyperpolyglot Steve Kaufmann about being a silent polyglot. After attending a few more presentations in the afternoon by well-known polyglots such as Jimmy Mello and Olly Richards, we met at the end of the day to go to Mount Royal. It was a difficult walk up to Mount Royal in the heat but at the top we had fantastic views over the city. We thought going down would be easy, but it started to rain! Our next stop was a Spanish tapas bar for a meal and language exchange.

IMG_7158
My Presentation about Scottish Gaelic

The second day consisted of a presentation by Benny Lewis and a Wolof Workshop by Khady Ndoye, as well as other interesting presentations about using social media for language learning by Lindsay Williams and raising multilingual children by Tetsu Yung. I did my own presentation in the afternoon about Scottish Gaelic. I explained about the history of the language, the decline and revival and then we did a short lesson on some basic phrases. The last presentation of the day was about Papiamentu, a language spoken in the Caribbean which was very interesting.

13901445_619158554920411_5989167481601675352_n
Polyglot Picnic

After the presentations, we went to Parc La Fontaine for a Polyglot Picnic. The weather was warm and dry and the atmosphere was fantastic. I enjoyed being among like-minded people. It was sad when the event ended.

My last day in Montreal was spent walking around the city, visiting Notre Dame Cathedral and the old town area. I also visited Michel Fortin languages book shop and bought some books on Occitan, Wolof and Indonesian.

The North American Polyglot Symposium will now be a yearly event in a different city in North America. Hopefully I can attend again and meet more of these fantastic and interesting people.

IMG_7247
This is me on the CTV news report.

We were also on TV! You can also watch a video report about the event by Canadian TV Channel CTV by clicking here.

To watch the videos of all the presentations, please click here Langfest YouTube Channel .

UPDATE: The event for next year in Montreal has been renamed as LangFest to appeal to all language lovers and not just polyglots!

En català:

La setmana passada vaig estar a Montreal per LangFest (anteriorment conegut comNorth American Polyglot Symposium).  Aquesta era la meva primera visita a Canada i, com que Montreal és una ciutat multicultural, l’elecció d’aquest lloc per celebrar-hi l’esdeveniment va ser molt encertada. La ciutat és plena de vells i bells edificis i vaig tenir moltes oportunitats de practicar el meu francès. El francès no és un dels idiomes que més domino, i per això vaig rebre moltes classes per Skype sis mesos abans del Symposium per millorar el meu nivell.

IMG_7077
View from Mount Royal

L’esdeveniment va durar dos dies a la Universitat de Concordia i vam assistir a activitats socials durant la tarda. El primer dia vam obrir l’esdeveniment amb una presentació sobre els orígens de la llengua amb Simon Ager. Vam escoltar una presentació del superpoliglot canadenc, Steve Kaufmann, sobre com ser un poliglot silenciós.

Després d’assistir a algunes presentacions durant la tarda amb poliglots com Jimmy Mello i Olly Richards, ens vam trobar al final del dia per anar a Mount Royal. Va ser una passejada dura a Mount Royal perquè hi feia calor, però al cim vam gaudir d’unes vistes fantàstiques de la ciutat. Pensàvem que baixar seria fàcil, però es va posar a ploure! La nostra propera parada era un bar espanyol de tapes per menjar i fer un intercanvi d’idiomes.

P1050802 v2
St Joseph’s Oratory

El segon dia va consistir en una presentació amb Benny Lewis i un taller de wòlof amb Khady Ndoye, així com altres presentacions sobre com usar les xarxes socials per a l’aprenentatge d’idiomes amb Lindsay Dow i com criar nens multilingües amb Tetsu Yung. Vaig fer la meva pròpia presentació durant la tarda sobre el gaèlic a Escòcia. Vaig parlar de la història, el declivi i el renaixement de l’idioma i després vam fer una breu lliçó en gaèlic. L’última presentació del dia era sobre el Papiamentu, un idioma del Carib, i va ser molt interessant. Després de les presentacions, vam anar al Parc La Fontaine per fer un pícnic amb els poligots. El temps era càlid i sec, i l’ambient era fantàstic. Em va agradar estar entre altres poliglots. Va ser trist quan l’esdeveniment es va acabar.

P1050826
Notre Dame Cathedral, Montreal

Vaig passar el meu últim dia visitant la ciutat i especialment la seva part antiga. Vaig anar a la catedral de Notre Dame i a una botiga amb molts llibres d’idiomes estrangers. Vaig comprar alguns llibres en occità, indonesi i wolof. El ‘North American Polyglot Symposium’ será un esdeveniment anual a partir d’ara i se celebrarà cada any en una ciutat diferent d’Amèrica del Nord. Si tinc sort podré assistir-hi de nou i trobar-hi més persones interessants.

També, es pot veure un resumen vídeo mostrat per la televisió canadenca  fent clic aquí.