Written in English, Afrikaans and Catalan:

As my flight flew low over the stunning lakes and mountains of Slovenia, I felt a rush of excitement. Not only was this a new country for me, but it was the start of the Polyglot Conference, one of the most exciting events of my year.

IMG_8983It was already dark when I arrived at my hotel in the outskirts of town. I walked around the centre, took some photos and had dinner sat outside with a view of the castle.

Next day, we had an excursion to Lake Bled. We had a full bus of 50 polyglots and our first stop was at Vintgar Gorge.  We walked for 40 minutes to reach the big waterfall and the whole walk was very beautiful with smaller waterfalls, rocks and pools. I even saw a twin waterfall! We went for lunch together and spoke in a variety of languages, mainly German , which was good as I needed the practice.  After lunch, we travelled to Lake Bled. The lake was absolutely stunning. It was clear blue with a small island with a church on it. The oldest castle in Slovenia was on a hill above the lake. Some people took the small boat over to the island. I didn’t do that option as I am not good on boats. We had a walk around the lake before it was time to return to Ljubljana.

IMG_8636Friday was the Language Learning Event. There were presentations by some polyglots about useful learning methods.  I was on the discussion panel with questions from the participants. In the evening, we had music and songs from the polyglot singer Jessie Ann de Angelo. The next two days were filled with a variety of presentations.  I went to presentations about the Romani language, different writing systems, learning Slovene, using parallel texts and reviving minority languages.  My favourite presentation was a lesson in Friulian. Friulian is a Latin language spoken in Northern Italy and you can see a short video HERE where I speak Friulian with the teacher. During the break we played language board games. I played the Latin language game and we had questions in Occitan, Arpitan and Corsican. Overall, this was a very enjoyable event in a beautiful country which I was very happy to be able to attend.

Afrikaans:

IMG_8794
Language Board Game

Soos my vlug oor die pragtige mere en berge van Slowenië gevlieg het, het ek ‘n gevoel van opwinding gehad. Dit was nie net ‘n nuwe land vir my nie, maar dit was die begin van die Polyglot Conference, een van die opwindendste gebeure van die jaar.

Dit was al donker toe ek by my hotel aankom in die buitewyke van die dorp. Ek het om die sentrum geloop en ek het ‘n paar foto’s geneem en dan het ek buite gesit met ‘n uitsig van die kasteel om aandete te eet.

IMG_8851
Friulian presentation.

Volgende dag, het ons ‘n reis na Meer Bled gehad. Ons het n’ volle bus met 50 polyglotten gehad en ons eerste stop was by Vintgar Gorge. Ons het 40 minute geloop om die groot waterval te bereik en die hele wandeling was baie mooi met kleiner watervalle, rotse en poele.Ek het selfs ‘n tweeling waterval gesien! Ons het vir middagete saam gegaan en gepraat in verskeie tale, veral Duits. Dit was goed soos ek die oefening nodig gehad het. Na middagete het ons na Meer Bled gereis. Die meer was absoluut pragtig. Dit was duidelik blou met ‘n klein eiland met ‘n kerk daarop. Die oudste kasteel in Slowenië was op ‘n heuwel bo die meer. Sommige mense het met ‘n klein bootjie na die eiland gegaan. Ek het nie die opsie gedoen nie, want ek is nie goed op bote nie. Ons het ‘n wandeling om die meer gehad, voordat dit tyd was om terug te keer na Ljubljana.

43739991_1090465207789741_4652231467479334912_n
Evening out with polyglot friends in Ljubljana.

Vrydag was die Taalleer Sessie. Daar was aanbiedings van sommige polyglotten oor nuttige metodes om n’ taal te leer. Ek was op die besprekingspaneel met vrae van die deelnemers. In die aand het ons musiek en liedjies van die poliglot-sanger Jessie Ann de Angelo gehad. Die volgende twee dae was gevul met ‘n verskeidenheid van aanbiedings. Ek het na aanbiedings oor die Romani taal, verskillende skryfstelsels, hoe om Sloweens te leer, die gebruik van parallelle tekste en die herlewing van minderheidstale gegaan. My gunsteling aanbieding was ‘n les in Friulian. Friulian is ‘n Latynse taal uit Noord-Italië en jy kan ‘n kort video HIER sien waar ek met die onderwyser Friulian praat. Tydens die pouse het ons taalbordspeletjies gespeel. Ek het die Latyns-taalspel gespeel en ons het vrae in Occitan, Arpitan en Corsican gehad.

Algeheel, was dit ‘n baie aangename geleenthied in ‘n pragtige land wat ek baie gelukkig was om te kan bywoon.

IMG_8557
Ljubljana Castle

Catalan:

Quan el meu vol volava baix per sobre dels llacs i muntanyes d’Eslovènia, em vaig sentir molt emocionada. No només era un país nou per a mi, però va ser l’inici de la Conferència de Polyglot, un dels events més emocionants del meu any.

Ja era fosc quan vaig arribar al meu hotel a les afores de la ciutat. Vaig caminar pel centre, vaig fer algunes fotos i vaig sopar a l’exterior amb una vista del castell.

L’endemà vam fer una excursió al llac Bled. Vam tenir un autobús complet de 50 poliglots i la nostra primera parada era a Vintgar Gorge. Vam caminar durant 40 minuts per arribar a la gran cascada i tot el passeig era molt bonic amb petites cascades, roques i estanys. Fins i tot vaig veure una cascada bessona! Vam anar a dinar junts i parlàvem en diverses llengües, principalment alemany, que era bo, ja que necessitava la pràctica.

IMG_8558Després del dinar, vam viatjar fins al llac Bled. El llac era absolutament impressionant. Era blau clar amb una petita illa amb una església. Després del dinar, vam viatjar fins al llac Bled.El castell més antic d’Eslovènia està situat a sobre d’un turó sobre el llac. Algunes persones van anar en el petit vaixell a l’illa. No vaig fer aquesta opció ja que no em/maretjo sento be en els vaixells. Vam passejar pel llac abans d’arribar a Ljubljana.

Divendres va ser un event especial d’aprenentatge d’idiomes. Hi havia presentacions d’alguns políglotes sobre mètodes d’aprenentatge útils.Vaig estar al panell de discussió amb preguntes dels participants.

Al vespre, vam tenir música i cançons de la cantant políglota Jessie Ann de Angelo. Els propers dos dies es van omplir amb diverses presentacions. Vaig fer presentacions sobre la llengua romaní, diferents sistemes d’escriptura, lliçó en eslovè, com usar textos paral·lels i recuperar llengües minoritàries. La meva presentació preferida era una lliçó a Friül. El friülès és una llengua llatina parlada al nord d’Itàlia i es pot veure un breu vídeo AQUI on parlo friülà amb el professor. Durant el descans, vam jugar jocs de taula d’idiomes. Vaig jugar al joc de la llengua llatina i vam tenir preguntes en occità, arpitan i cors.

En general, va ser un event molt divertit en un bonic país on jo estava molt contenta de poder assistir.

P1070005-1