Last week, I helped to organise the Polyglot Pub Event in Edinburgh, Scotland. Originally, the presenters were scheduled to speak at the Lingofringo event, but that was cancelled by the head organiser. With just 10 days to go, we were able to hire a private room at the Hanover Tab in central Edinburgh for around 40 people.

IMG_E1052We only had 10 days to spread the word, so we advertised in local language exchange groups. Many of the participants were students at the university and from various countries. Before starting with the presentations, we were able to practise our languages with the other participants. I was happy that I was able to practise some Slovak!

We decided that each person would give a presentation for 15-20 minutes each as we had booked the room only for half a day.  Firstly, Lindsay Williams from Lindsay Does Languages gave us an introduction to Guarani which she started learning before travelling to Paraguay. I decided to give a presentation about reaching a plateau and how to progress to advanced level. We had a lively lesson in Japanese with Jess from Nihongo Connection where we all walked around speaking Japanese with different people in the room! Kerstin Cable from The Fluent Show Podcast gave us an excellent introductions to Welsh, not only the language but about the history of the language too and the revival situation. Next up was Gareth Popkins from How To Get Fluent who gave us a presentation on 4 guiding principles for language learning, one important point of which was to embrace the local culture, something I try to do myself.

IMG_0990[1]
Welsh Lesson from Kerstin Cable at Polyglot Pub.
The lessons in the languages of Scotland were very popular. Firstly, we had a Gaelic introduction from Richard Raw who taught us about the fascinating differences we have with colours in the Celtic languages, more on that here.  Then we had a Scots language introduction from Ed Robertson. With only 5 Scots speakers in the room, most of the language was new for the other participants. There are several different dialects of Scots throughout Scotland and no standard form. In addition, there are not many ways to learn it. However, I have created a Scots course (Glasgow version) with Language Boost which will be available in the next few weeks. You can register here on the Language Boost site to receive an email once the course is on sale.

Finally, Àdhamh Ó Broin came to tell us the story of Dalriada Gaelic. This dialect is spoken in Argyll but had only one native speaker left when Àdhamh began to learn it and then teach it to his children. He now offers weekend courses in Argyll. For more information, click here. 

Overall, an enjoyable and fun event in my favourite city.  Edinburgh is a delightful place to visit, full of history, culture, beautiful architecture and wonderful restaurants (including many vegan ones). Maybe we’ll go back there for another event sometime, who knows? In the meantime, you can watch Gareth’s video from the event on his YouTube Channel.

Català:

La setmana passada, vaig ajudar a organitzar l’esdeveniment ‘Polyglot Pub’ a Edimburg, Escòcia. Inicialment, els presentadors havien de parlar a l’esdeveniment Lingofringo, però l’organitzador ho va cancel·lar. Amb només 10 dies abans l’esdeveniment, vam reservar un altre espai privat en el bar ‘Hanover Tap’, en Edimburg, per a aproximadament 40 persones.

IMG_0988[1]
Lindsay Williams gives a talk about Guarani.

Hi havia només 10 dies per fer publicitat, per tant, ho vam anunciar en grups d’intercanvi d’idiomes locals. Molts dels participants eren estudiants de la universitat i de diversos països. Abans de començar amb les presentacions, vam poder practicar els nostres idiomes amb els altres participants. Vaig estar content de poder practicar l’eslovè!

Vam decidir que cada presentador faria una presentació durant 15-20 minuts perquè havíem reservat l’espai només durant mig dia. En primer lloc, Lindsay Williams, de Lindsay Does Languages, ens va fer una introducció al guaraní, que va començar a aprendre abans de viatjar al Paraguai. Vaig decidir fer una presentació sobre com tenir èxit amb els idiomes a nivell avançat i vaig donar consells per aconseguir un alt nivell. Vam tenir una lliçó animada en japonès amb Jess, de Nihongo Connection, on tots vam parlar japonès amb diferents persones a la sala! Kerstin Cable, del ‘Fluent Show Podcast’, ens va fer una excel·lent introducció al gal·lès, no només la llengua, sinó també la història de la llengua i la situació de la revitalització. A continuació, va ser Gareth Popkins, de ‘How To Get Fluent‘, qui ens va fer una presentació sobre 4 consells sobre l’aprenentatge de llengües, un punt important que era respectar la cultura local, cosa que intento fer jo mateixa.

IMG_1131
Edinburgh Old Town

Les lliçons sobre les llengües d’Escòcia eren molt populars. En primer lloc, vam tenir una lliçó en gaèlic de Richard Raw que ens va ensenyar les fascinants diferències que existeixen amb els colors en les llengües cèltiques, per a més feu clic aqui.. Després vam tenir una introducció a l’idioma escocès (Scots) amb Ed Robertson. Amb només 5 parlants de Scots a la sala, la majoria de la lliçó era nova per als altres participants. Hi ha  dialectes diferents de Scots a tot Escòcia i cap forma d’estàndard. A més, no hi ha gaires maneres d’aprendre’l. Tanmateix, he creat un curs de Scots (versió de Glasgow) amb Language Boost que estarà disponible en les pròximes setmanes. Podeu registrar-vos aquí a la pàgina de Language Boost per rebre un correu electrònic quan el curs estigui a la venda.

Finalment, Àdhamh Ó Broin va venir a explicar-nos la història del Gaèlic Dalriada. Aquest dialecte es parla a Argyll, però només hi havia un parlant nadiu quan Àdhamh va començar a aprendre’l i després el va ensenyar als seus fills. Ara ofereix cursos de cap de setmana a Argyll. Per obtenir més informació, feu clic aqui.

IMG_1120
Whisky Row in Edinburgh, part of the ‘Whisky Trail’.

En general, un esdeveniment divertit a la meva ciutat favorita. Edimburg és un lloc encantador, es una ciutat amb molta història, cultura, bella arquitectura i meravellosos restaurants (inclosos molts de vegans). Potser tornarem aquí per a un altre esdeveniment, qui ho sap? Mentrestant, podeu veure el vídeo de Gareth de l’esdeveniment al seu canal de YouTube.